Valta ja sukupuoli

Vapriikin kuva-arkistosta löytyy Ension Kauppilan mainoskuvia noin 5000. Niitä tarkasteltaessa esiin nousevat nousevat katse, valta ja sukupuoli. Mahdollisia tutkimuskysymyksiä ovat: Millaisia arvoja, stereotypioita ja asenteita nämä mainoskuvat rakentavat? Miten ne muokkaavat katsojien identiteettiä sekä odotuksia? Miten nainen esitetään katseen alla? Entä mihin asemaan katsoja sijoittuu? Millainen valta valokuvaajalla on malliin, valintoihin sekä koko kuvaston luomiseen? Miten valta toimii suhteessa valokuvaajaan? Käyttääkö malli omaa valtaansa?

Lisää mahdollisia tutkimuskysymyksiä: Miten Kauppilan mainoskuvat eroavat muiden kuvaajien kuvastoista samana ajanjaksona? Entä miten se vertautuu nykykuvaajiin, esim. Steven Meiselin tai Markus Henttosen valokuviin? Mitä eri positiot merkitsevät valokuvissa? Mitä tunteita ne nostattavat? Mistä kumpuavat katsomisen halu sekä visuaalinen mielihyvä? Mitä tarkoittavat mielihyvä ja halu?

Leave a Reply

Your email address will not be published.