Toimistot

Vapriikin kuva-arkistosta löytyy noin 2000 valokuvaa erilaisista toimistoista ja toimitiloista. Tutkimuksellisesti tämä valokuva-aineisto antaa mahdollisuuden etsiä vastauksia lukuisiin eri tutkimuskysymyksiin.

Laajemmalla tasolla toimistokuvista voidaan tarkastella eri kehitystrendejä, kuten informaatio- ja kommunikaatioteknologian kehitystä, tuotantoprosessien muutosta ja osaamisen uudistumista. Kuvien tarkastelukulma voi keskittyä myös toimistotilojen ja -ratkaisujen kehitysvaiheisiin maailmassa sekä Suomessa, ja myös siihen, miten ne ovat näyttäytyneet Tampereen alueella. Aineistoa löytyy 1900-luvun alusta nykyhetkeen saakka.

Muita mahdollisia näkökulmia ovat muun muassa toimiston sisustuksen käyttö osana johtamisstrategiaa, erilaisten säädösten vaikutus työympäristöön, työergonomian kehitys, työn yhteisöllisyys, työvälineet, muoti-ilmiöt, sisustussuuntaukset, työmetodien muutokset ja sosiaaliset suhteet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.